Post Terbaik Blog

Pengikut ana

Sabtu, 1 September 2012

Najis IWK cemari air paip Nogori 9

Bekalan air mentah N.Sembilan tercemar membahayakan rakyat

"Laporan audit negara pada tahun 2009 dan 2010 telah mendedahkan beberapa kelemahan pengawasan di Sg Linggi yang menyebabkab pencemaran. Engineering Journal tahun 2011 mendedahkan Sg Linggi tercemar akibat dari pembuangan sisa kumbahan dan aktiviti pertanian.

Di Malaysia, paras konsentrasi Ammonia untuk bekalan air domestik mestilah kurang daripada 0.1 mg/l. Berapakah kandungan kadar Ammonia dan apakah Kelas Indeks Kualiti Air Sg Linggi pada ketika ini? Sebagai rakyat di Negeri Sembilan kita berhak tahu semua ini untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga kita.

Apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan negeri terhadap pengusaha ternakan, pengusaha ladang, industri, perlombongan pasir yang beroperasi di sepanjang Sg Linggi jika didapati mereka melanggar peraturan Jabatan Alam Sekitar?

Laporan Audit 2009 dan 2010 boleh didapati di mohdtaufek.blogspot.com Laporan Audit Negara 2009 dan di mohdtaufek.blogspot.com - Laporan Audit Negara 2010

AIR MENTAH TERLEBIH CEMAR PUNCA GANGGUAN BEKALAN

SEREMBAN 29 Ogos 2012 - Gangguan kualiti air yang dilaporkan di beberapa kawasan di daerah Port Dickson, Rembau dan Rantau didapati berpunca daripada penurunan kualiti air mentah di Sungai Linggi.

Ketua Bahagian Perkhidmatan Korporat Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (Sains) Azlan Abdul Aziz berkata bermula awal bulan ini, kadar kandungan ammonia, iron dan manganese pada air mentah di sungai tersebut meningkat melebihi spesifikasi parameter piawaian air mentah biasa.

"Penurunan kualiti air mentah di sungai tersebut menyebabkan kualiti bekalan air terawat yang dihasilkan di loji rawatan air Sungai Linggi terjejas. "Kandungan ammonia dan manganese ini adalah antara punca aduan air berbau yang dilaporkan oleh pelanggan di kawasan terbabit," katanya di sini hari ini.

Beliau berkata, Sains mengambil tindakan untuk meningkatkan kualiti air di loji berkenaan, termasuk menambah pengudaraan air mentah untuk mengurangkan kadar iron dan manganese.

Langkah lain ialah meningkatkan pengedosan hydrated lime, mengaktifkan pengedosan activated carbon bagi mengurangkan bau serta menjalankan pencucian kolam mendapan dan penapis dengan lebih kerap. Azlan berkata, pihaknya telah dan sedang melaksanakan pencucian paip scouring dan kolam simpanan air di kawasan terbabit.

"Tindakan ini akan terus diambil sehingga kualiti air mentah di Sungai Linggi kembali pulih ke tahap yang asal," katanya. Beliau memohon semua pihak supaya menyumbang terhadap pemeliharaan sungai utama di negeri ini yang menjadi sumber untuk rawatan air, terutamanya Sungai Linggi untuk mengelak gangguan seperti ini daripada berulang. — BERNAMA

Sumber: utusan.com.my

Engineering Journal, Vol 15, No 4 (2011)

Study on Water Quality Parameters of Linggi and Melaka Rivers Catchments in Malaysia

To sum up, it should be highlighted that TSS and NH3-N are the primary causes for water quality impairment in Linggi catchment.

Agricultural and farming are the leading non-point sources of water quality impacts in both watersheds.

Agricultural and farming are the leading non-point sources of water quality impacts in both watersheds. Non-point water pollution by agricultural activities is mainly from leaching or run-off of fertilizers used in the oil palm and rubber plantations nearby the watersheds. The primary sources of NH3-N are the sewage and wastewater discharges from urban areas including septic tanks, sewage treatment plants and untreated sullage discharges.

The primary sources of NH3-N are the sewage and wastewater discharges from urban areas, including septic tanks, sewage treatment plants and untreated sullage discharges. Based on the overall outcomes from this study, it is suggested that TSS and NH3-N are cited as the leading causes of impairment/violations in both rivers and top sources of impairment included agricultural activities, hydrologic modifications (such as dredging, water diversions and channelization) and sewages.

http://engj.org/index.php/ej/article/view/158/155

Indeks Kualiti Air (IKA) telah dihasilkan melalui bancian pendapat ahli ikhtisas.

Pada umumnya, setiap sungai di negara ini dikategorikan kepada lima kelas iaitu;

Kelas 1 - airnya boleh terus diminum tanpa rawatan

Kelas 2 - airnya memerlukan rawatan biasa

Kelas 3 - air nampak bersih, tidak berbau, tetapi kualitinya tercemar dan orang ramai tidak boleh berenang tetapi boleh berkelah di tebing

Kelas 4 - sedikit tercemar *

Kelas 5 - sangat tercemar *

*Bagi Kelas 4 dan 5, keadaan air antara lain berbau busuk dan berwarna hitam.

Nitrogen Ammonia (NH3-N) juga digunakan sebagai penunjuk utama kepada kehadiran kumbahan binatang dan manusia, buangan domestik, bandar dan industri serta baja pertanian. Konsentrasi Nitrogen Ammonia yang tinggi akan mempertingkatkan denyutan, kadar aktiviti respirasi dan keseimbangan hidupan akuatik serta mempengaruhi kadar metabolisme. Pada kebiasaannya, air semulajadi mempunyai kandungan ammonia kurang daripada 0.1 mg/l. Di Malaysia, paras konsentrasi Nitrogen Ammonia untuk bekalan air domestik mestilah kurang daripada 0.1 mg/l. Nilai cadangan Nitrogen Ammonia untuk bekalan air mentah ialah 1 mg/l.

Pepejal Terampai (SS) dan Pepejal Terlarut (TDS). Sedimen merupakan petunjuk pencemaran berasaskan pembukaan tanah, perlombongan, larutan dan pencemaran. Ia biasa terdiri daripada lumpur, sisa halus mineral, zarah pasir halus, klodak dan liat, partikel bahan organik, plankton, dan organisma mikroskopik. Dalam kajian kualiti air ianya meliputi 2 parameter iaitu Pepejal Terampai (SS) dan Pepejal Terlarut (TDS). Kebiasaannya, sungai yang baik mempunyai SS sebanyak 25 mg/l. Di Malaysia, paras cadangan nilai standard interim SS ialah 50 mg/l iaitu satu standard yang sesuai untuk berenang dan berekreasi.

http://wqms.info/glosari/

"


Tiada ulasan:

Catat Ulasan